Biuro czynne: Pn-Pt 8:00-16:00 biuro@movincar.pl tel: 33 813 22 73
Autoryzowany Dealer: Manitou Mitsubishi Forklift Trucks Niftylift

Dozór techniczny – czym jest i jakie działania obejmuje?


Instytucją, która zajmuje się dozorem technicznym, jest tzw. UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Jakie ma uprawnienia i obowiązki? O tym przeczytacie poniżej.

Czym zajmuje się urząd dozoru technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego to jednostka mająca na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania różnych urządzeń technicznych. Poniższa grafika stanowi odpowiedź na pytanie, czym jest dozór techniczny oraz jaki jest cel działań podejmowanych przez urząd dozoru technicznego.

dozór techniczny – czym jest i jakie działania obejmuje

Które urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Odpowiedź jest prosta: wszystkie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia oraz mienia i środowiska na skutek różnych czynników. Typy urządzeń, które podlegają dozorowi, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. W zależności od urządzenia dozór techniczny ma charakter pełny, ograniczony lub uproszczony.

dozór techniczny – czym jest i jakie działania obejmuje

Decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu

Każdy, kto eksploatuje urządzenie podlegające kontroli, ma obowiązek złożyć do oddziału UDT komplet dokumentów, a wśród nich:

  • wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia, które podlega dozorowi technicznemu,
  • dokumentację techniczną urządzenia,
  • wykaz urządzeń (jeśli decyzja ma dotyczyć większej liczby maszyn).

Jeśli wszystkie kryteria formalne zostaną spełnione, inspektor dozoru technicznego przeprowadzi badanie urządzenia, które będzie obejmowało weryfikację stanu, jego wyposażenia, oznakowania, przeprowadzenia prób technicznych. Jeśli badanie zakończy się pozytywnym wynikiem, wtedy zostaje wydana specjalna decyzja, która zezwoli na eksploatację wózków widłowych czy innych urządzeń oraz ustalona zostanie forma dozoru technicznego.

dozór techniczny – czym jest i jakie działania obejmuje

Najważniejsze zadania dozoru technicznego:

  • przeprowadzanie badań urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi (na etapie produkcji oraz eksploatacji),
  • dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń,
  • dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
  • potwierdzenie kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i konserwacją urządzenia podlegającego dozorowi,
  • ustalanie programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Rejestracja urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu – poradnik krok po kroku

Aby eksploatacja wózków widłowych czy innych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu odbywała się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej dokumentacji. Oto, jakie kroki należy wykonać.

Złożenie wniosku – do Oddziału UDT o przeprowadzenie badania albo zmianę danych urządzenia. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia.

Weryfikacja wniosku – rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie badania odbiorczego. Inspektor UDT ustala termin i miejsce przeprowadzenia badania.

Badanie Techniczne – ma na celu sprawdzenie, czy urządzenie może zostać przekazane do bezpiecznej eksploatacji, wykonywane jest przez inspektora UDT.

Decyzja – dobry wynik badania pozwala inspektorowi na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację wózków widłowych lub innych urządzeń. Na jej podstawie przekazywana jest księga rewizyjna urządzenia.

dozór techniczny – czym jest i jakie działania obejmuje

Dozór techniczny dla pełnego bezpieczeństwa

Jeśli masz w firmie wózki widłowe albo podesty ruchome, musisz pamiętać, że niezbędne może okazać się korzystanie z dozoru technicznego. Upewnij się, czy urządzenie, które użytkujesz w firmie, podlega dozorowi  technicznemu. A jeśli zastanawiasz się nad wynajmem lub zakupem urządzeń, które ułatwią i przyspieszą prace budowlane lub logistyczne w Twojej firmie, to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu: Wózki widłowe w różnych branżach – do jakich prac się przydadzą?  


powrót do listy

664 984 156