Biuro czynne: Pn-Pt 8:00-16:00 biuro@movincar.pl tel: 33 813 22 73
Autoryzowany Dealer: Manitou Mitsubishi Forklift Trucks Niftylift

Resurs wózka widłowego – najważniejsze informacje


Jak obliczać stopień wykorzystania resursu wózka widłowego i dlaczego jest to tak istotne? W jakich typach pojazdów powinno się wykonywać obliczenia, jakie informacje powinny zostać zawarte, oraz jakie osoby mają do nich dostęp? I ostatecznie, jakie mogą być następstwa niewłaściwie podanych danych oraz w konsekwencje niepoprawnie wyliczonego resursu w wózku widłowym? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu, więc zapraszamy do lektury!

Czym właściwie jest resurs w wózku widłowym?

Jest to najczęściej zadawane pytanie wśród osób, które właśnie nabyły, lub planują zakup wózka widłowego w perspektywie najbliższego czasu. W skrócie, resurs wózka widłowego określa prognozowany czas zdolności użytkowej pojazdu, który oblicza się na podstawie kilku parametrów. Obecnie obliczanie resursu wózka widłowego jest obowiązkowe, w następstwie noweli ustawy do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Każdy wózek widłowy pozostający w rejestracji powinien mieć odtworzona historię użytkowania, co jest istotne ze względu na:

 • Wprowadzenie wyższego poziomu przejrzystości oraz dokładności w informacjach, które dotyczą urządzeń: warunków bieżącej i historycznej pracy, przebiegu napraw;
 • Unifikację zasad, które dotyczą bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych, w tym przede wszystkim dopuszczalnego okresu żywotności poszczególnych części i układów, które podlegają regularnej wymianie;
 • Mobilizacja właścicieli pojazdów do kontrolowania oraz podtrzymywania odpowiedniego stanu technicznego użytkowanych pojazdów;
 • Ułatwienie ekonomicznej oceny opłacalności zakupu podmiotom decydującym się na zakup używanych wózków widłowych.

Dla jakiego typu pojazdów wymaga się obliczania stopnia wykorzystania resursu?

Zgodnie w wymienioną powyżej nowelą, resurs wózków widłowych wylicza się dla każdego rodzaju urządzeń transportu bliskiego, do których zalicza się m.in.:

Ręczne wózki paletowe są wyłączone z konieczności posiadania resursu ze względu na brak mechanicznego napędu.

Obliczanie resursu wózka widłowego

Jakie informacje potrzebne są do obliczenia resursu w wózku widłowym?

Obliczanie resursu wózka widłowego dokonuje się na podstawie informacji takich jak:

 1. Dane techniczne pojazdu:
  • udźwig,
  • ilość przepracowanych motogodzin,
  • rok produkcji;
 2. Ilość cykli wykonywanych przez urządzenie podczas całego okresu eksploatacji;
 3. Stan techniczny określony podczas przeglądu specjalnego, odnotowane w książce urządzenia naprawy i wymiany części;
 4. Bieżące oraz dotychczasowe warunki, w jakich sprzęt był użytkowany.

Jak obliczyć resurs wózka widłowego? Nie powinniśmy robić tego samodzielnie, nawet posiadając wzór resursu wózka widłowego. Wyłącznie wykwalifikowani specjaliści mogą odpowiadać za jego wykonywanie, a w szczególności za przegląd specjalny. Wynika to ze sporej ilości zmiennych i danych, które powinno się takim badaniu uwzględnić.

Czym jest przegląd specjalny?

Przegląd specjalny to zaawansowana i wnikliwa kontrola stanu technicznego wózka widłowego, na podstawie którego ocenia się dalszą, ewentualną zdolność do pracy i żywotność elementów składowych maszyny. Dlatego tak istotnym jest, aby stopień wykorzystania resursu wózka widłowego był określany przez profesjonalny serwis wózków widłowych! Pozwala to uniknąć potencjalnych pomyłek i błędów w późniejszych obliczeniach resursu danego pojazdu. Źle obliczony resurs, w chwili wypadku z udziałem danego wózka, może mieć katastrofalne w skutkach następstwa. Jako ważny dokument, pod którym należy złożyć oficjalny podpis, stanowi dowód w dochodzeniu przyczyn powstania wypadku przez działy BHP, Państwową Inspekcję Pracy, UDT, prokuraturę i inne ewentualne organy.

Podczas przeglądu specjalnego poddaje się kontroli m.in. takie elementy jak:

 • pomiar geometrii urządzenia,
 • próby ruchowe bez i z obciążeniem,
 • stan przekładni i elementów ruchomych i występujące w nich ewentualne luzy,
 • techniczny stan instalacji elektrycznej, gazowej, cięgien, linek itd.,
 • stan wyposażenia,
 • działanie mechanizmów, elementów oraz układów w wózku,
 • dokumentację pojazdu.

Resurs wózka widłowego

Ocenie należy poddać również wskazania na konieczność wymiany lub naprawy elementów mających lub mogących mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Czy resurs można oszukać?

Oczywiście jak każdy dokument, tak i ten można „napisać” w taki sposób, aby odpowiadał nie rzeczywistości, lecz oczekiwaniom autora. Jednak zdecydowanie nie należy tak robić! Podanie fałszywych lub błędnych danych, w tym zaniżanie ilości cykli pracy na godzinę, jak i też zaniżanie obciążenia zwyczajowo unoszonego ładunku względem udźwigu wózka, są szybko weryfikowane przez odpowiednie służby w razie zaistniałej potrzeby. W takiej sytuacji wszelkie niezgodności zostaną szybko wykryte, a nieuczciwa osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za oszustwa. Warto również pamiętać, że dokumentacja resursu jest każdorazowo przedstawiana podczas okresowych badań Urzędu Dozoru Technicznego, więc nie ma mowy o późniejszej zmianie tego, co zostało już urzędowi przekazane.

Sposoby na wydłużenie żywotności pojazdu

Wyczerpanie okresu przydatności resursu wózka widłowego nie zawsze musi oznaczać wycofanie pojazdu z użytkowania. Można dokonać ponownego przeglądu specjalnego ze wskazaniem na niezbędne remonty czy naprawy, który pozwoli na dalsze użytkowanie. Należy pamiętać jednak, że korzystanie z wózka jest zabronione do czasu wydania i otrzymania nowych dokumentów. Wózek widłowy pozbawiony ważnej dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu może być zatrzymany przez UDT lub PIP.

Resurs wózków widłowych to dokument absolutnie niezbędny dla każdego unoszącego wózka jezdniowego, który ​​pozostaje w ciągłym użyciu. Nieprawidłowo obliczony resurs, czyli nieprawidłowo określona żywotność danej maszyny, może nieść ze sobą także przykre następstwa finansowe. Dlatego, jeśli posiadacie państwo wózek dla którego wymagane jest lub będzie przygotowanie resursu, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści właściwie i z pełną odpowiedzialnością przygotują kompleksową dokumentację oraz wskażą na ewentualne usterki i uszkodzenia, które należy usunąć, aby sprzęt bez problemu przeszedł wymagane badanie techniczne.  


Zobacz podobne

Budowa i elementy wyposażenia wózka widłowego

Budowa i elementy wyposażenia wózka widłowego

Wózek widłowy to pojazd niezbędny do prowadzenia prac magazynowych. Poszczególne modele różnią się konstrukcją, dlatego mogą być wykorzystywane niemal we wszystkich magazynach, a nawet do prowadzenia różnorodnych prac budowlanych. Ze względu na popularność pojazdów, warto lepiej poznać te maszyny. Przedstawiamy najważniejsze elementy budowy wózka widłowego i części wspólne charakterystyczne dla pojazdów tego typu.

Dozór techniczny – czym jest i jakie działania obejmuje?

Dozór techniczny – czym jest i jakie działania obejmuje?

Instytucją, która zajmuje się dozorem technicznym, jest tzw. UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Jakie ma uprawnienia i obowiązki? O tym przeczytacie poniżej.powrót do listy

664 984 156