Jak uzyskać uprawnienia na wózki widłowe – najważniejsze wytyczne


Obsługa wózka widłowego nie należy do zadań trudnych, niemniej jednak wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego oraz praktycznego. Jakie kroki trzeba podjąć, by zyskać uprawnienia na wózki widłowe? O tym poniżej. Kurs operatora wózków widłowych należy do bardzo przydatnych kwalifikacji, gdyż pozwala znaleźć zatrudnienie w wielu branżach, a także daje szansę na wyższe zarobki w stosunku do pracowników, którzy takich uprawnień UDT nie mają. Ponadto sam kurs nie należy do skomplikowanych i można bez problemu uzyskać odpowiednie umiejętności na drodze praktyki. Same wymagania dla kandydatów nie są wysokie, więc każdy może spróbować swoich sił. Koszt kursu również nie jest wysoki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zacząć pracę jako operator wózków widłowych?

Lista kryteriów nie jest długa. Liczy się przede wszystkim wiek i stan zdrowia. Ponadto osoba, która chce obsługiwać wózek widłowy musi ukończyć specjalny kurs i zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Najważniejsze wytyczne przedstawia poniższa grafika.

Operator wózka widłowego - najważniejsze kryteria

Główne dokumenty w pracy operatora wózków widłowych

Warto wiedzieć, że samo odbycie szkolenia zgodnie z prawnie usankcjonowanym programem to za mało. Konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Co ważne, certyfikat, który uzyskuje osoba po zdaniu egzaminu, jest ważny bezterminowo. Innymi słowy nie ma konieczności jego odnawiania. Sam kurs, podobnie jak egzamin są odpłatne. Po zdaniu egzaminu przed komisją UDT kandydat uzyskuje bezterminowe zaświadczenie, w tym legitymację UDT (jest wydawana przez Urząd Dozoru Technicznego po zdaniu egzaminu państwowego), świadectwo ukończenia kursu oraz certyfikat.

Inną formą przygotowania do obsługi wózków widłowych jest kurs operatora wózka widłowego przeprowadzany w miejscu pracy. Organizuje go pracodawca. Pracownik nie przystępuje jednak do egzaminu, więc uprawnienie jest ważne tylko na terenie tego zakładu pracy, plusem jest natomiast to, że zatrudniony nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Uprawnienia na wózki widłowe – najważniejsze kategorie

Osoba, która chce zrobić kurs operatora wózka widłowego, ma do wyboru kilka kategorii szkoleń, które różnią się między sobą rodzajem i zakresem uprawnień.

III WJO obejmuje wózki z dowolnym napędem oraz dowolną wysokością podnoszenia. Operator steruje maszyną z zewnątrz. Dotyczy wózków naładownych, unoszących oraz ciągnikowych.

II WJO jest najczęściej wybieraną spośród kategorii, gdyż pozwala na obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem, wysokością podnoszenia i udźwigiem oraz wózków z III WJO.

I WJO pozwala na obsługę wózków z dwóch powyżej wymienionych kategorii, a także wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem oraz tych, które podnoszą do góry i ładunek, i operatora.

3 kategorie uprawnień

Egzamin kwalifikacyjny

Ostatnim etapem przygotowania do obsługi wózka widłowego jest oczywiście egzamin. W skład komisji wchodzą dwie osoby. Po uzupełnieniu niezbędnych formalności rozpoczyna się test teoretyczny, który trwa zazwyczaj około godziny. W jego skład wchodzi 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 dla danego rodzaju kwalifikacji. Kryterium tutaj jest proste: zadaniem kursanta jest poprawne odpowiedzenie na co najmniej jedno pytanie ogólne oraz dwa pytania z kategorii.

Po zakończeniu części teoretycznej kursant podchodzi do egzaminu praktycznego. On również trwa zazwyczaj około godziny. Zadaniem egzaminowanego jest wykonywanie zadań zleconych przez członków komisji.

Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny egzaminu teoretycznego i praktycznego, a informację o jego wyniku przekazuje do 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Dobre firmy szkoleniowe zapewniają gruntowne, kompleksowe szkolenie w zakresie obsługi wózków widłowych i do rzadkości należą sytuacje, że kursant, który poważnie podchodzi do swoich obowiązków, nie kończy egzaminu pozytywnym wynikiem. Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce, można się ubiegać o ponowne sprawdzenie nabytych kwalifikacji.

Egzamin na operatora wózka widłowego

Operator wózka widłowego – nowy zawód, nowe możliwości

Zawód operatora wózków widłowych cieszy się dużą popularnością i ciężko się temu dziwić, gdyż daje on możliwość pracy w różnych branżach. Uprawnienia muszą zostać potwierdzone ukończeniem stosownego kursu. Trzeba tylko pamiętać o tym, by podejść do tego zadania na poważnie. Ważne są zarówno zasady BHP, jak i szczegółowe szkolenie, zwłaszcza że stawką jest przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników.

powrót do listy

664 984 156