Biuro czynne: Pn-Pt 8:00-16:00 biuro@movincar.pl tel: 33 813 22 73
Autoryzowany Dealer: Manitou Mitsubishi Forklift Trucks Niftylift

Drogi transportowe w magazynie – szerokość, oznakowanie


Hale magazynowe to miejsca, w których przy użyciu różnego rodzajów wózków widłowych i innych maszyn transportuje się ciężkie, a więc potencjalnie niebezpieczne towary. Ciągi komunikacyjne w magazynie odgrywają kluczową rolę zarówno w kwestii skuteczności, jak i bezpieczeństwa pracy. Szerokość dróg transportowych oraz ich oznakowanie podlega ścisłym regułom, o czym powinni wiedzieć nie tylko projektanci i wykonawcy przestrzeni magazynowych, ale także ich codzienni użytkownicy.

Ciągi komunikacyjne w magazynie – jaka nawierzchnia?

Odpowiednia szerokość dróg transportowych w magazynach ma oczywiście kluczowe znaczenie, jednak równie istotna jest zastosowana nawierzchnia. Otóż według odpowiednich norm drogi w magazynie powinny być przede wszystkim utwardzane, gładkie i odporne na zużycie. Odpowiednia faktura powierzchni gwarantuje optymalną przyczepność dla poruszających się maszyn, a także utrudnia powstawanie kurzu i jego wznoszenie się w powietrze, co z kolei mogłoby ograniczać widoczność. Tutaj nie bez znaczenia będzie również oświetlenie ciągów komunikacyjnych – to powinno być wystarczające, jednak nie może oślepiać operatorów maszyn i pracowników pieszych. Ponadto drogi transportowe muszą być łatwe do regularnego czyszczenia, ale nie mogą chłonąć wilgoci. Ich nośność będzie najczęściej dostosowana do ruchu, jaki panuje w magazynie, liczby i rodzaju maszyn i przede wszystkim stosowanych obciążeń. Wreszcie kwestia nachylenia dróg transportowych w magazynie – 5% to maksymalny dopuszczalny stopień nachylenia.

Szerokość dróg transportowych w magazynach

Głównym dokumentem, który reguluje zasady ustalania szerokości dróg transportowych w magazynach jest norma PN-M-78010:1968P „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory dziurowe. Wytyczne projektowania”. Inne przepisy stanowiące podstawy prawne to:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • Norma PN-EN-349+A1:2012 „Maszyny Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniem części ciała ludzkiego.

Przede wszystkim więc, w nawiązaniu do powyższych przepisów, absolutne minimum w kwestii szerokości drogi transportowej w magazynie wynosi 120 cm. Jeśli chodzi jednak o dokładne dane dotyczące dróg transportowych dla środków transportowych, pieszych z ładunkiem oraz ciągów komunikacyjnych zarówno dla pieszych, jak i pojazdów, należy zastosować konkretne wzory.

Drogi_transportowe_w_magazynie

Oznakowanie dróg w zakładzie pracy

Poza odpowiednią szerokością dróg transportowych na hali produkcyjnej znaczenie ma również ich poprawne oznakowanie. Ciągi komunikacyjne w magazynie powinny zostać solidnie oznaczone za pomocą niezmywalnych farb, znaków drogowych oraz trwałych naklejek, które najczęściej występują w formie ciągłych lub przerywanych pasów w kolorze czarnym i żółtym lub czerwonym i białym. Chodzi tu przede wszystkim o oznaczenie szerokości samych dróg transportowych, ale także przejść pieszych dla pracowników, dróg ewakuacyjnych czy kluczowych miejsc potencjalnego zagrożenia. Przy wyborze oznakowania warto uwzględnić kolor nawierzchni – znaki na podłożu powinny wyraźnie odcinać się od tła. Pamiętajmy również, że najlepiej oznakowane drogi transportowe dla pojazdów i pieszych nie zdadzą egzaminu bez odpowiedniego oświetlenia magazynu.

Bezpieczeństwo, efektywność, renoma

Zagwarantowanie pracownikom bezpieczeństwa i codziennego poczucia komfortu to obowiązek każdego pracodawcy. Te – jeśli zapewnione – przełożą się bezpośrednio nie tylko na zadowolenie pracowników, brak wypadków oraz poniesionych wydatków w postaci odszkodowań i kar finansowych, ale także na usprawnienie transportu wewnętrznego w zakładzie, efektywność pracy i w efekcie na renomę twojej firmy w dłuższej perspektywie. Prawidłowe wyznaczenie ciągów komunikacyjnych w magazynie czy hali produkcyjnej, a także dokładne oznakowanie dróg transportowych to w tym przypadku absolutna podstawa, o czym powinni wiedzieć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.  


powrót do listy

664 984 156